Λιπαντικά Ναυτιλίας και Σκαφών Θαλάσσης

Λιπαντικά Ναυτιλίας και Σκαφών Θαλάσσης

δείτε τους κωδικούς των προϊόντων μας

MARINE OIL, 2T - MIX OUTBOARD

Sea Vessels Lubricants.
Προδιαγραφές : NMMA TC-W3
Συσκευασίες : 1Lt , 1Lt δοσομετρικό

MARINE SAE 30 TBN 12

Προδιαγραφές : SERIES III, API CD (+)
Συσκευασίες : 205Lt

MARINE SAE 40 TBN 12

Προδιαγραφές : SERIES III, API CD (+)
Συσκευασίες : 205Lt

MARINE SAE 50 TBN 12

Προδιαγραφές : SERIES III, API CD (+)
Συσκευασίες : 205Lt

N.O.MARINE SAE 10W/40 DIESEL

Συσκευασίες : 18Lt, 205Lt

N.O.MARINE SAE 5W/30

Συσκευασίες : 18Lt, 205Lt

N.O.MARINE SAE 7,5W/40

Συσκευασίες : 18Lt, 205Lt

N.O.MARINE SAE 5W/40

Συσκευασίες : 18Lt, 205Lt

CYLINDER OIL SAE 50 TBN 25-100

Συσκευασίες : 18Lt, 205Lt

SYSTEM OIL SAE 30 TBN 5-8

Συσκευασίες : 18Lt, 205Lt

TRUNK PISTONS ENGINE OILS
DIESEL GENERATOR OILS SAE 40/30 TBN 12-40

Συσκευασίες : 18Lt, 205Lt

HYDRAULIC OIL
HVI/REGULAR ISO 15

Συσκευασίες : 18Lt, 205Lt

HYDRAULIC OIL
HVI/REGULAR ISO 22

Συσκευασίες : 18Lt, 205Lt

HYDRAULIC OIL
HVI/REGULAR ISO 32

Συσκευασίες : 18Lt, 205Lt

HYDRAULIC OIL
HVI/REGULAR ISO 46

Συσκευασίες : 18Lt, 205Lt

HYDRAULIC OIL
HVI/REGULAR ISO 68

Συσκευασίες : 18Lt, 205Lt

HYDRAULIC OIL
HVI/REGULAR ISO 100

Συσκευασίες : 18Lt, 205Lt

TURBINE OIL
ISO 32

Συσκευασίες : 18Lt, 205Lt

TURBINE OIL
ISO 46

Συσκευασίες : 18Lt, 205Lt

TURBINE OIL
ISO 68

Συσκευασίες : 18Lt, 205Lt

TURBINE OIL
ISO 100

Συσκευασίες : 18Lt, 205Lt

GEAR OIL
ISO 68

Συσκευασίες : 18Lt, 205Lt

GEAR OIL
ISO 100

Συσκευασίες : 18Lt, 205Lt

GEAR OIL
ISO 150

Συσκευασίες : 18Lt, 205Lt

GEAR OIL
ISO 220

Συσκευασίες : 18Lt, 205Lt

GEAR OIL
ISO 320

Συσκευασίες : 18Lt, 205Lt

GEAR OIL
ISO 460

Συσκευασίες : 18Lt, 205Lt

GEAR OIL
ISO 680

Συσκευασίες : 18Lt, 205Lt

COMPRESSOR OIL
ISO 46

Συσκευασίες : 18Lt, 205Lt

COMPRESSOR OIL
ISO 68

Συσκευασίες : 18Lt, 205Lt

COMPRESSOR OIL
ISO 100

Συσκευασίες : 18Lt, 205Lt

COMPRESSOR OIL
ISO 150

Συσκευασίες : 18Lt, 205Lt

SAE 15W/40 DIESEL CJ-4

Προδιαγραφές : ACEA E9/E7/API CJ-4, M.B. 228.31, MAN M3575, VOLVO VDS-S
Συσκευασίες : 18Lt, 205Lt

MULTI-GRADE OIL
5W/40

Συσκευασίες : 18Lt, 205Lt

MULTI-GRADE OIL
10W/40

Συσκευασίες : 18Lt, 205Lt

MULTI-GRADE OIL
7,5W/40

Συσκευασίες : 18Lt, 205Lt

GREASES

Συσκευασίες : 18Lt, 205Lt

SPESIAL GRADES

Συσκευασίες : 18Lt, 205Lt

REFRIGATOR OIL 32

Συσκευασίες : 18Lt, 205Lt

REFRIGATOR OIL 46

Συσκευασίες : 18Lt, 205Lt

REFRIGATOR OIL 68

Συσκευασίες : 18Lt, 205Lt

REFRIGATOR OIL 100

Συσκευασίες : 18Lt, 205Lt

REFRIGATOR OIL 150

Συσκευασίες : 18Lt, 205Lt