Λιπαντικά Υδραυλικών Συστημάτων

Λιπαντικά Υδραυλικών Συστημάτων

δείτε τους κωδικούς των προϊόντων μας

HVI POCLAIN ISO 32

Ορυκτέλαιο υδραυλικών συστημάτων υψηλής ποιότητας.
Προδιαγραφές : DIN 51524, PART 2 & 3HVLP, SEB 181222, ANFOR NF E48- 603 HV VDMA 24318, CETOR RP 91 H, VICKERS M -2950-S & I – 286-S
Συσκευασίες : 20Lt -205 Lt

HVI POCLAIN ISO 46

Ορυκτέλαιο υδραυλικών συστημάτων υψηλής ποιότητας.
Προδιαγραφές : DIN 51524, PART 2 & 3HVLP, SEB 181222, ANFOR NF E48- 603 HV VDMA 24318, CETOR RP 91 H, VICKERS M -2950-S & I – 286-S
Συσκευασίες : 20Lt -205 Lt

HVI POCLAIN ISO 68

Ορυκτέλαιο υδραυλικών συστημάτων υψηλής ποιότητας.
Προδιαγραφές : DIN 51524, PART 2 & 3HVLP, SEB 181222, ANFOR NF E48- 603 HV VDMA 24318, CETOR RP 91 H, VICKERS M -2950-S & I – 286-S
Συσκευασίες : 20Lt -205 Lt

HVI POCLAIN ISO 100

Ορυκτέλαιο υδραυλικών συστημάτων υψηλής ποιότητας.
Προδιαγραφές : DIN 51524, PART 2 & 3HVLP, SEB 181222, ANFOR NF E48- 603 HV VDMA 24318, CETOR RP 91 H, VICKERS M -2950-S & I – 286-S
Συσκευασίες : 20Lt -205 Lt

HYDRAULIC OIL ISO 32

Υπερενισχυμένο ορυκτέλαιο υδραυλικών συστημάτων. Η ρευστότητά του διατηρείται και στις πιο υψηλές θερμοκρασίας. Έχει υψηλό δείκτη ιξώδους και είναι κατάλληλο και για τις πιο σκληρές συνθήκες εργασίας.
Προδιαγραφές : DIN 51524, PART 2 & 3HVLP, SEB 181222, ANFOR NF E48- 603 HV VDMA 24318, CETOR RP 91 H, VICKERS M -2950-S & I – 286-S
Συσκευασίες : 20Lt -205 Lt

HYDRAULIC OIL ISO 46

Υπερενισχυμένο ορυκτέλαιο υδραυλικών συστημάτων. Η ρευστότητά του διατηρείται και στις πιο υψηλές θερμοκρασίας. Έχει υψηλό δείκτη ιξώδους και είναι κατάλληλο και για τις πιο σκληρές συνθήκες εργασίας.
Προδιαγραφές : DIN 51524, PART 2 & 3HVLP, SEB 181222, ANFOR NF E48- 603 HV VDMA 24318, CETOR RP 91 H, VICKERS M -2950-S & I – 286-S
Συσκευασίες : 20Lt -205 Lt

HYDRAULIC OIL ISO 68

Υπερενισχυμένο ορυκτέλαιο υδραυλικών συστημάτων. Η ρευστότητά του διατηρείται και στις πιο υψηλές θερμοκρασίας. Έχει υψηλό δείκτη ιξώδους και είναι κατάλληλο και για τις πιο σκληρές συνθήκες εργασίας.
Προδιαγραφές : DIN 51524, PART 2 & 3HVLP, SEB 181222, ANFOR NF E48- 603 HV VDMA 24318, CETOR RP 91 H, VICKERS M -2950-S & I – 286-S
Συσκευασίες : 1Lt, 5Lt, 20Lt, 205 Lt

HYDRAULIC OIL ISO 100

Υπερενισχυμένο ορυκτέλαιο υδραυλικών συστημάτων. Η ρευστότητά του διατηρείται και στις πιο υψηλές θερμοκρασίας. Έχει υψηλό δείκτη ιξώδους και είναι κατάλληλο και για τις πιο σκληρές συνθήκες εργασίας.
Προδιαγραφές : DIN 51524, PART 2 & 3HVLP, SEB 181222, ANFOR NF E48- 603 HV VDMA 24318, CETOR RP 91 H, VICKERS M -2950-S & I – 286-S
Συσκευασίες : 20Lt -205 Lt